PRINT SEND TIL EN VEN
Vandråd Thy

Vandværkssamarbejdet - Vandråd Thy


   Vandværkssamarbejdet i Thisted Kommune, blev startet i 2002. Det blev senere til Vandråd Thy. Det var Kommunerne og FVD magtpålæggende, at der blev etableret et vandråd i alle kommuner!
   Vandråd Thy er ment, som et fælles organ for alle vandforsyninger i Thisted Kommune. Vandråd Thy varetager alle vandforsyningers interesse og er bindeled mellen Thisted Kommune og  vandværkerne i Thisted Kommune.

   Her på hjemmesiden er der svar på mange spørgsmål, dukumenter til download, referater og andet hjæp til selvhjælp, for driften af en vandforsyning!Aktuelt
Kontakt Vandrådet

Kig i dokumentbanken!

Vandråd Thy´s mailadresse
Mail@vandraadthy.dk

Husk at meddele adresseændringer.

Bestyrelsen.